Kontakta oss nu
+46 510 60175

Notarius Publicus

Som notarius publicus hjälper vi till med följande

  1. Bestryka namnunderskrifter, bestyrka auktoriserade översättningar, bestyrka avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar.
  2. Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  3. Kontrollera lotteridragningar.
  4. Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.

Apostille enligt Haag-konventionen

Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, dvs. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utlänsk ambassad. I sverige är det endast notarius publicus som får utfärda apostille.

Att ett dokument förses med apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen.

Prislista

Vidimering
Företag: 500 kr/st oavsett antal
Privat: 400 kr/st för den första. 200 kr/st för efterföljande.

Apostille
Företag: 500 kr/st
Privat: 500 kr/st

Ovan angivna priser gäller om alla papper är i ordning och inga ytterligare åtgärder behövs. Om handlingarna är i oordning eller om utredning eller omfattande förklaringar krävs övergår priset till domstolsverkets timtaxa, för närvarande 1404 kr/h exklusive moms.

null